Nyheiter

Du kan søke elevplass gjennom heile året.

26. mai 2020

Vi tek inn elevar frå ventelista etter kvart som det vert ledige elevplassar.

« Les meir

TRUDDE DU AT KULTURSKULEN VAR STENGT ?

22. april 2020

Ja, lokala våre er stengt for undervisning, men elevar og lærarar står på for fullt.

« Les meir

Nytt tilbod etter «Blås i skulen»

20. november 2019

For deg som har hatt «Blås i skulen i haust, kan vi no tilby vidare blåseopplæring i grupper i Kulturskulen.

 

« Les meir

Nye ansikt i Kulturskulekollegiet

28. august 2019

Bak frå venstre; Nikolas Fehr, Marianne Hafsaas, Håkon H.Knudsen, Marianne Giske, Frøydis M.Smith,  Audun Skorgen,  Kim Erik Lillestøl,        Eva Hessen  og Åge Frøystad.

Framme frå venstre;   Beate B.Kvalsvik,  Nadhira Vonstad,   og Ilona R.Lapinskiene

« Les meir

Stor søkning til kulturskulen

19. juni 2019

Mange søker plass i kulturskulen til neste år, og vi må rekne med ventelister på fleire fag.
Men vi har ledige plassar på andre tilbod.

« Les meir

Tid for å søke plass i kulturskulen

6. mars 2018

SØKNADSFRIST  19. MAI

Du kan melde deg  på dans, teater, visuell kunst.
gitar, piano, fiolin og vokal.
og alle slags korpsinstrument.

« Les meir

Lærarstaben Hausten 2017

25. september 2017

Sykkylven kulturskule har i haust utvida lærarstaben betydeleg. Fire nye lærarar og utvida fagtilbod. Talet på elevplassar er nesten dobla sidan hausten 2016.

« Les meir

Ledige plassar trass rekordinnmelding

30. juni 2017

Kulturskulen har ledige plassar sjølv om både elevtal og antall elevplassar i sesongen 2017/18 er rekordhøgt. Ein må heilt tilbake til 1979 for å finne tilsvarande antal elevar. Den gongen var elevtal og elevplassar 237.

« Les meir

Stine Regina fekk Drømmestipendet!

1. juni 2017

Stine Regina Tusvik fekk i kveld Drømmestipendet i forbindelse med kulturskulen sin elevkonsert i Sykkylven kyrkje.

« Les meir

Strømmegjerde inn i styret

1. april 2017

Jarle Strømmegjerde er valt inn i styret i Kulturskolerådet Møre og Romsdal.

« Les meir

Design og nettløsning: Doghouse