Du kan søke elevplass gjennom heile året.

Vi tek inn elevar frå ventelista etter kvart som det vert ledige elevplassar.

Publisert 26. mai 2020

IMG_1745

Sjekk ut alle tilboda våre her på nesttsida.