Kontingent pr. semester (halvår) skuleåret 2019/20

Elevplass – barn under 20 år kr 1 800
Elevplass Vaksen – over 20 år kr 2 300
Blås i skulen oppfølgings gruppe kr 1200
Instrumentleige – Piano pr. skuleår kr 1 030
Instrumentleige – Strykeinstrument pr. skuleår kr 515
Noteutgifter – Musikk pr. skuleår kr 200 -500
Materialutgifter – Visuell kunst pr. skuleår kr 515

Søskenmoderasjon

Første barn i familien betaler full pris
F.o.m. andre barn i familien får alle 25% moderasjon.
Ein elev som har fleire fag får søskenmoderasjon berre på første fag.

Sykkylven kulturskule har ikkje friplassar, men NAV kan gje behovsprøvd tilskot til elevkontingent.

Design og nettløsning: Doghouse