Kontingent pr. semester (halvår) skuleåret 2023/24

Elevplass – barn under 20 år kr 1 950
Elevplass Vaksen – over 20 år kr 2 487
Elevplass Musikkleik for førskuleborn kr. 1450
Blås i skulen oppfølgings gruppe kr 1450
Instrumentleige – Piano pr. skuleår kr 1 100
Instrumentleige – Strykeinstrument pr. skuleår kr 600
Noteutgifter – Musikk pr. skuleår kr 200 -500
Materialutgifter – Visuell kunst pr. skuleår kr 530

Søskenmoderasjon

Første barn i familien betaler full pris
F.o.m. andre barn i familien får alle 25% moderasjon.
Ein elev som har fleire fag får søskenmoderasjon berre på første fag.

Tilleggsfag som naturleg høyrer inn under hovedfag gir 25% moderasjon

Sykkylven kulturskule har ikkje friplassar, men NAV kan gje behovsprøvd tilskot til elevkontingent.

Design og nettløsning: Doghouse