Stor søkning til kulturskulen

Mange søker plass i kulturskulen til neste år, og vi må rekne med ventelister på fleire fag.
Men vi har ledige plassar på andre tilbod.

Publisert 19. juni 2019

Sykkylven kulturskule opplever stor interesse for mage av tilboda vi har, og t.d. ved Piano og gitar ser det ut til å måtte bli store ventelister til hausten. MEN vi har nokre ledige plassar på slagverk, der vi no har fått inn Kim Erik Lillestøl som ny lærar. Vi har og ledig plass på vokal, fløyte og trompet. På tilboda Kunstfag og Dans kan vi og få plass til fleire elevar, så det er fortsatt eit godt tips å søke kulturskulen før sommerferien.