Velkommen til Sykkylven kulturskule

Sykkylven kulturskule er ein kommunal kunstskule med musikk, dans, teater og visuell kunst.

Skulen vart oppretta i 1978 og  har i dag 12 lærarar og omlag 200 elevar.  Størsteparten av undervisninga er på Sykkylven kulturhus.

Skulen gir også tilbodet «Blås i skulen» til alle  3.klassingane i grunnskulen.

Vil du ha plass frå skulestart må du søke før 10. juni.

Du kan søke plass gjennom heile skuleåret, og vi set deg på venteliste til det dukkar opp ein ledig elevplass.

» Gå til søknadsskjema

Sykkylven kulturskule vil vere eit ressurs- og kompetansesenter som fremjer skaparglede gjennom kunst og kultur. Kulturskulen skal gi opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet til alle born og unge som ynskjer det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskulen opererer i nært samarbeid med lokalt kulturliv, og er ein sentral del av den samanhengande utdanningslinja som kan kvalifisere elevar med særleg interesse og motivasjon til opptak i høgare kunstfagleg utdanning. Opplæringa skal gi barn og unge danning, fremje respekt for andre kulturar, bevisstgjere eigen identitet, bli kritisk reflekterande og utvikle eigen livskompetanse.

Våre tilbod

Nyheiter

Nye tilbod frå hausten 2022.

7. mai 2021

Frå hausten kan du få prøve deg som komponist og arrankør av dine eigne låtar i vårt nye tilbod MUSIKKTEKNOLOGI. Lærar Håkon Knudsen vil lære deg å bruke programmet FLstudio, og gi dine låtidèar eit arrangement, rytme og form. Du må disponere eige nettbrett med headset og ha tilgang på programmet FLstudio.

Vi vil også gi dei yngre barna på 4 og 5 år eit tilbod om musikkleik saman med songlærar Beate B.Kvalsvik. Her får borna synge, danse og trene opp rytme og musikalitet.

Du som er vaksen og saknar eit dansetilbod har no sjansen i vårt nye tilbod Voksendans. Her vil Nadhira og Rodrigue variere mellom dansestilane og gi deg både dansetrening og ein triveleg måte å kome i form på.

For deg som har eit tilbod i kulturskulen har vi PÅBYGGINGSFAG som betyr at songelevar kan velge  «Performancel» som er trening i sceneopptreden og oppsetting av små syngespel.  Du som spelar eit instrument kan melde deg på samspel i «Band». Og dansar du t.d. ballett kan du også velge å trene saman med andre dansegrupper som Jazz og HipHop.  Desse tilleggsfaga gir også 25% rabatt på kontingenten.

» Les meir

Fleire nyheiter

Design og nettløsning: Doghouse