Velkommen til Sykkylven kulturskule

Sykkylven kulturskule er ein kommunal kunstskule med musikk, dans, teater og visuell kunst.

Skulen vart oppretta i 1978 og markerte nyleg sitt 40-årsjubileum.

Skulen har i dag 11 lærarar og 250 elevar og har størsteparten av undervisninga på Sykkylven kulturhus,

men skulen gir også tilbodet «Blås i skulen» til 3.klassingane i skulen,

Rektor er Åge Frøystad

Frist for reregistrering av elevar som vil gå vidare neste skuleår

og søknadsfrist for nye elevar  er:  19. mai.

» Gå til søknadsskjema

Våre tilbod

Nyheiter

Nye ansikt i Kulturskulekollegiet

28. august 2019

Bak frå venstre; Nikolas Fehr, Marianne Hafsaas, Håkon H.Knudsen, Marianne Giske, Frøydis M.Smith,  Audun Skorgen,  Kim Erik Lillestøl,        Eva Hessen  og Åge Frøystad.

Framme frå venstre;   Beate B.Kvalsvik,  Nadhira Vonstad,   og Ilona R.Lapinskiene

» Les meir

Fleire nyheiter

Design og nettløsning: Doghouse