Påmelding skal gjerast digitalt på skjema her på sida.

Søknadsfrist for skuleåret 2021-2022 er 10.juni 2021

Er du alt elev ved kulturskulen må du reregistrere deg.

Same fristen 10.juni gjeld også her.

Du går inn på sida di i Speedadmin og finn reregistrering.

Om du søker etter fristen vert du lagt på ventelista og får tilbod om plass når der vert noko ledig.

 

KULTURSKULEN SINE TILBOD DETTE ÅRET ER;

DANS;  ONSDAGAR

PIANO; MANDAG,  TIRSDAG,  TORSDAG

GITAR;  ONSDAG,  TORSDAG

SLAGVERK;   TORSDAG

BLÅSEINSTRUMENT;  TIRSDAG

VOKAL;  MANDAG,  TIRSDAG

TEATER;   TIRSDAG

MUSIKKLEIK;   TIRSDAG

DIGITAL MUSIKK;  TIRSDAG

STRYKEINSTRUMENT;  ONSDAG

Design og nettløsning: Doghouse